/bi-1404-0041/

Forskningsprojekter om behandling af overvægt og Type 2-sukkersyge 

Der findes flere årsager til, at man udvikler Type 2-sukkersyge såsom gener, alder, kost, motionsvaner, rygning og søvn. Det estimeres, at overvægt er en medvirkende faktor til udvikling af type 2-sukkersyge i op mod 90% af tilfældene. Desuden ved man, at vægttab i sig selv kan øge kroppens følsomhed for insulin og derved i nogle tilfælde helt eller delvist kurere sukkersygen. Derfor er det særligt vigtigt at udvikle nye behandlingsformer, som er effektive mod både overvægt og Type 2-sukkersyge for at mindske risikoen for følgesygdomme fx hjertekarsygdomme, komplikationer i øjne, nyre og fødder samt led- og rygsmerter.

Er man både overvægtig og har Type 2-sukkersyge, kan det ofte være udfordrende at tabe sig. Dette er der flere årsager til herunder insulinresistens, ændringer i stofskiftet, medicin, udfordringer ved at omlægge sin livsstil, begrænsninger ved fysisk aktivitet osv. Heldigvis eksisterer der allerede forskellige behandlingsformer, men på nuværende tidspunkt forskes der meget i at effektivisere allerede eksisterende behandling eller opdagelsen af nye behandlingsformer.

Behandlingsformer mod overvægt og Type 2-sukkersyge inkluderer bl.a.
  • Kost
  • Motion
  • Rygestop
  • Vægttabsmedicin
  • Insulinbehandling

I Sanos Clinic udfører vi forskningsprojekter, som netop undersøger behandlingsformer af både overvægt og Type 2-sukkersyge gennem kliniske forsøg. 
Vi er et team af erfarne læger, sygplejersker mm., og vores mål er at forbedre behandlingen af patienter, som både er overvægtige og diagnosticeret med Type 2-sukkersyge. Vi inviterer alle interesserede til at kontakte os og deltage i vores forskning. Ved at være en del af vores forsøg, får du muligheden for at bidrage til den nyeste forskning og få et grundigt helbredstjek af vores erfarne team af læger og sygeplejersker.


Der vil ikke være udgifter forbundet med at deltage i forsøget, og du vil modtage kompensation for transport i forbindelse med din deltagelse (Bornholm undtaget).

 
Sanos Gandrup
Borgergade 39, 9362 Gandrup
Tlf: +45 7370 8220

Dette forsøg er godkendt af De Videnskabsetiske Medicinske Komitéer og Lægemiddelstyrelsen EU CT: 2022-502531-18-00 

Sanos Clinic’s samtykkeerklæring